Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Özel Öğrenme Güçlüğü Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir.

Bireyin ihtiyaç karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak"bireyi merkez alan" eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zek düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler. Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler.

Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı hazırlanmıştır.

Programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun'un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

Özel eğitim merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı basamakları
Özel öğrenme güçlüğü özür grubunun tanımı ve özellikleri
Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı düzeyi ve amaçları
Özel öğrenme güçlüğü öğrenme ve öğretme süreci
Özel öğrenme güçlüğü ölçme ve değerlendirme
Özel öğrenme güçlüğü aile eğitiminin planlanması
Özel öğrenme güçlüğü öğrenmeye hazırlık modülü
Özel öğrenme güçlüğü okuma yazma modülü
Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı matematik modülü
Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı pdf
Okula Uyum Sorunları Otizm
Öğrenme Teorileri Aile eğitimi
Duyu Terapisi Bedensel Engelliler
Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları
Down Sendromu Özürlü Hakları
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Özel eğitim Kanunu
Zihinsel Engelliler

Duyurular-Etkinlikler

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar İnsan Kaynakları
Sosyal ve Duygusal Gelişim İletişim
Davranış Bozuklukları Ana Sayfa