Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı

Zihinsel Engelliler Mental Retardasyon Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Zihinsel engelliler destek eğitim programları

eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanımasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.

Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı eğitim aracılığıyla edinilir. tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçtiği bilinmektedir.

Özel eğitim

Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir.

Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek eğitim Programı

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek eğitim Programı, Milli eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ilkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Modülleri

Zihinsel Engelliler Özür Grubunun Tanımı ve Özellikleri
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programın Düzeyi Amaçları
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programının Yapısı
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Öğrenme Öğretme Süreci
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Ölçme ve Değerlendirme
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Bilişsel Becerilere Hazırlık
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Öz Bakım Becerileri
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Günlük Yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Toplumsal Yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Dil Konuşma ve Alternatif iletişim Becerileri
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Psikomotor Beceriler Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Sosyal Hayat Modülü
Zihinsel Engelliler Destek Eğirim Programı Türkçe Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Matematik Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Aile eğitimi Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı pdf
Zihinsel Engelliler Mental Retardasyon Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Otizm
Davranış Bozuklukları Özürlü Hakları
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Özel eğitim Kanunu
Okula Uyum Sorunları Bedensel Engelliler
Down Sendromu Duyurular
Sosyal ve Duygusal Gelişim İnsan Kaynakları
Aile eğitimi İletişim
Destek eğitim Programları Ana Sayfa

Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Talatpaşa Mah. Emirgazi Cd. Zümre Sk No:2/2 Kağıthane - İstanbul