Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim
Zihinsel Engelliler

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelliler destek eğitim programları

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca Eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.

Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı Eğitim aracılığıyla edinilir. tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçtiği bilinmektedir.

Özel Eğitime gereksinimi olan bireylerin Eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş Eğitim Programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen Eğitim Özel Eğitimdir. Özel Eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve Eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek Eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen Özel Eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ilkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin destek Eğitim Programının hazırlanmasında 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun'un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı Modülleri

Özür grubunun tanımı ve özellikleri
Programın Düzeyi Amaçları
Programın Yapısı
Öğrenme öğretme süreci
Ölçme ve değerlendirme
Bilişsel Becerilere hazırlık
Öz Bakım Becerileri
Günlük Yaşam Becerileri
Toplumsal Yaşam Becerileri
Dil Konuşma ve Alternatif iletişim Becerileri
Psikomotor Beceriler Modülü
Sosyal Hayat Modülü
Türkçe Modülü
Matematik Modülü
Aile Eğitimi Modülü

Özel Eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel Eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik Eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.


Zihinsel Engelliler Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Mental Retardasyon Otizm
Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Asperger Sendromu
Destek Eğitim Programları Okula Uyum Sorunları
Davranış Bozuklukları Down Sendromu
Sosyal ve Duygusal Gelişim Bedensel Engelliler
Aile Eğitimi Duyurular
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite İnsan Kaynakları
Özel Eğitim Kanunu Özürlü Hakları
İletişim Ana Sayfa
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mh.
Emirgazi Cd. Zümre Sokak No:2/2
Okmeydanı Kağıthane / İstanbul